Co to jest kształt stożka?

Cone shape jest jednym z najbardziej popularnych kształtów używanych do budowy różnych rzeczy. Stożek jest jednym z powszechnych kształtów w architekturze, stożek jest tym, który jest najczęściej używany w różnych rzeczach, jak stożki o różnych rozmiarach są używane do celów dekoracyjnych.

Budowa stożka

Stożek jest zbudowany na dwa różne sposoby:

1) Solid

2) Wydrążony

Omówmy najpierw budowę stożka litego.

Stożek pełny

Stożek jest w zasadzie kształtem zbliżony do kuli. Jest to geometryczny obiekt bryłowy o zakrzywionej powierzchni, co oznacza, że składa się z szeregu zakrzywionych linii łączących punkt zwany podstawą z innym zwanym wierzchołkiem.

Stożek bryły można opisać za pomocą jego trzech boków w następujący sposób:

1) Podstawa

2) Wysokość stożka

3) Promień stożka.

Powierzchnia stożkowa

Powierzchnia stożkowa to zakrzywiona powierzchnia o stałym stosunku wysokości do podstawy stożka.

Powierzchnia stożkowa opisana jest następującym równaniem:

Wysokość stożka/ podstawa= promień stożka.

W uproszczeniu można powiedzieć, że powierzchnia stożkowa ma kształt walca rozciętego od góry.

Stożek pełny

Istnieje wiele kształtów stożka, ale najczęściej spotykanym jest stożek pełny. W tym kształcie podstawa jest najmniejszym kołem, a wierzchołek największym.

Stożki pełne są najczęściej używane do celów budowlanych i dekoracyjnych.

Stożek wydrążony

Stożek wydrążony składa się z tych samych elementów co stożek pełny, ale z pewną różnicą. Różnica polega na tym, że stożek wydrążony ma podstawę i wysokość równe.

Stożki puste są najczęściej używane do celów dekoracyjnych.

Wnioski:

W tym artykule omówiłem budowę stożka. Teraz przyszedł czas na omówienie jego wnętrza.

Wnętrze stożka

Ponieważ kształt stożka jest powierzchnią stożkową, więc posiada on również wnętrze.

Wnętrze stożka

Wnętrze stożka nazywane jest wnęką. Wnęka to przestrzeń pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną częścią stożka.

Średnica wnęki jest połową promienia stożka.

Zobaczmy, jak wygląda budowa wnętrza stożka.

Stożek wydrążony

Stożek wydrążony jest podobny do stożka pełnego, ale z pewną różnicą. W stożku wydrążonym wysokość jest równa podstawie, a nie promieniowi.

Zrozumiejmy to na przykładzie.

Budowa wnętrza stożka zamkniętego

Wysokość stożka jest równa 4 cm, a podstawa stożka ma 8 cm.

Obliczmy teraz promień stożka pustego.

Promień stożka=4+4=8.

Zatem promień stożka pustego wynosi 8 cm.

W powyższym przykładzie średnica zagłębienia wynosi 8 cm.

Stożek pełny

Podstawa stożka pełnego to promień, a wysokość stożka to średnica.

Średnica